Číslo objednávky: 79/2018

Dodávateľ: Samuel Kosír - media, IČO: 47762993, Adresa sídla: Ulica gen. Goliana 6007/15

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: repre. materiál

Dátum vystavenia: 05.11.2018

Zverejnené: 05.11.2018

Cena: 865,70 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: