Číslo objednávky: 72/2018

Dodávateľ: Ing. Jozef Mačica, IČO: 30966868, Adresa sídla: Horné Trhovište 26 920 66 Horné Trhovište

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: 12 ks Info. tabule malé a 8 veľké , 8 hriadok

Dátum vystavenia: 30.10.2018

Zverejnené: 30.10.2018

Cena: 1440 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: