Súhrn
Zoznam vybraných súborov na stiahnutie.
Názov
Názov
Licencia
Veľkosť
Voľby do orgán. samosprávy obcí r. 2018 -zverejnenie počtu obyvateľov
Po et obyvate ov obce ku d u vyhl senia volieb do org. samospr vy obce0.pdf
None
544.46 KB