Contracts

Number of contracts Grade Subject of the contract Price Published Contractor File
Z092/2020 2020 úprava terénu pri BD 425,426,427 --- € 28.12.2020 Cesty, s.r.o. Downloads
Z118/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Anton Smažák Downloads
Z117/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Oliver Juhász Downloads
Z116/2019 2019 dodávka vody --- € 31.12.2019 Pavol Pokorný Downloads
Z115/2019 2019 dodávka vody --- € 31.12.2019 Mária Svrbická Downloads
Z114/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Miloš Vyhlidal Downloads
Z113/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Ľubomír Kučerka Downloads
Z112/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Juraj Polkoráb Downloads
Z111/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Rastislav Chalás Downloads
Z110/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Peter Markech Downloads
Z109/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Erik Mesároš Downloads
Z108/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Marta Vičanová Downloads
Z107/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Marta Vičanová Downloads
Z106/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Viktor Sieklik Downloads
Z105/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Bc. Stanislav Seewald Downloads
Z104/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Andrea Krupová Downloads
Z103/2019 2019 odvádzanie odpadovej vody --- € 31.12.2019 Blšták Tibor Downloads
Z102/2019 2019 dodávka elektriny --- € 31.12.2019 Energie2, a.s. Downloads
Z101/2019 2019 záujmová činnosť CVČ 650 € 31.12.2019 Obec Dvorníky
Z100/2019 2019 záujmová činnosť CVČ 130 € 31.12.2019 Obec Pastuchov Downloads