Orders

Order number Grade Subject order Price Published Contractor File
33/2024 2024 kosenie obce 3024 € 19.04.2024 STROM, s.r.o.
32/2024 2024 transparentné vrecia 165 € 18.04.2024 KOMPLEX-odpadová spoločnosť,s.r.o.
31/2024 2024 kamenivo 432 € 15.05.2024 Majka Vincent
30/2024 2024 výkopové práce 160 € 03.04.2024 Jaroslav Farkaš
29/2024 2024 detský klobúk ku kroju 21 € 22.03.2024 4lol trade, s.r.o.
28/2024 2024 Kybernetická bezpečnosť - zodpovedná osoba 102 € 13.03.2024 3MH, s.r.o,
27/2024 2024 tričká na jarný beh a perá repre 965 € 13.03.2024 Samuel Kosír - media
26/2024 2024 znak a nápis na hasičskú zbrojnicu 624 € 13.03.2024 KAPA spol. s r.o.
25/2024 2024 kancelársky materiál 591,26 € 11.03.2024 Michal Knotek PANDA MK
24/2024 2024 kamerový systém v BD 37 a pri BD 425,426,427 2836,02 € 08.03.2024 Miroslav Hulvan-MH ALARMS
23/2024 2024 nádoby na KO 120 l 1296 € 06.03.2024 KOMPLEX-odpadová spoločnosť,s.r.o.
22/2024 2024 Kybernetická bezpečnosť - zodpovedná osoba 78 € 05.03.2024 3MH, s.r.o,
21/2024 2024 mat. na vodovodné prípojky 1095,5 € 04.03.2024 VODOTECHNIK, s.r.o.
20/2024 2024 vlajky SR a EU 78,7 € 01.03.2024 Gajdoš Gabriel-Reprezent
19/2024 2024 vysokotlakové čistenie kanalizácie v KD 240 € 29.02.2024 KANAL SERVIS NR, s.r.o.
18/2024 2024 Upgrade - účtovníctvo 1200 € 09.02.2024 TRIMEL s. r. o.
17/2024 2024 výkopové práce na ihrisku 765 € 05.02.2024 Jaroslav Farkaš
16/2024 2024 dodávka a montáž schodiska v PZ 5738 € 02.02.2024 SIPK - Stavebné práce Polakovič František
15/2024 2024 šanóny 197,2 € 31.01.2024 FaxCOPY, a.s.
14/2024 2024 školenie základná príprava DHZ 220 € 29.01.2024 Dobrovoľná požiarna ochrana SR